cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej w stopce -> Polityka Prywatności.

Regulamin

Regulamin serwisu ALODI.PL

 

§1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem i Administratorem serwisu alodi.pl jest MOTRADE Łukasz Mela, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki, nr 6/8, lok. 39, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP:7732484277 (zwanym dalej Serwisem).
 2. Korzystanie z niniejszego serwisu oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie każdego użytkownika do przestrzegania jego postanowień.
 3. Serwis świadczy usługi w zakresie zamieszczania w nim ogłoszeń w następujących kategoriach: barman, fotograf, kamerzysta, fotograf-kamerzysta, lokal, dj, zespół muzyczny.

§ 2

KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz inne podmioty zainteresowane zmieszczeniem ogłoszenia w kategoriach.
 2. Użytkownik serwisu jest zobowiązany podawać wyłącznie prawdziwe dane. Zabrania się podawania danych nieprawdziwych, niepełnych, nieaktualnych lub mogących wprowadzać w błąd.
 3. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych, nieaktualnych lub wprowadzających w błąd danych Administrator może usunąć konto. Konto może być także usunięte przez Administratora w innych przypadkach wedle uznania Administratora. Administrator nie odpowiada za szkody związane z usunięciem konta.
 4. W przypadku zamieszczania w Serwisie informacji innych aniżeli te związane z jego tematyką Administrator jest uprawniony do usunięcia takiej informacji.
 5. W przypadku umieszczenia zdjęcia w ogłoszeniu Użytkownik serwisu umieszczający dane zdjęcie oświadcza, iż jest uprawniony do jego umieszczenia. Udziela także nieodpłatnej, bezterminowej licencji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na korzystanie przez Administratora Serwisu z danego zdjęcia w celach marketingowych w dowolny sposób.
 6. Administrator może bez powodu odmówić dodania danego ogłoszenia.
 7. Administratorowi przysługuje prawo do edycji danego ogłoszenia i wprowadzania w nim zmian.

§ 3

REKLAMACJE

 1. Administrator informuje, iż wszelkie reklamacje dotyczące współpracy podmiotów z ogłoszenia należy bezpośrednio składać do tych podmiotów. Administrator nie jest stroną umowy pomiędzy ogłaszającym a korzystającym z ogłoszenia.
 2. Administrator nie pośredniczy i nie przekazuje składanych reklamacji, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy składać na adres: kontakt@alodi.pl.
 4. Administrator zastrzega, iż mogą dojść do przerw w funkcjonowaniu Serwisu. Administrator dokładał będzie wszelkich starań aby przerwy takie były możliwie jak najkrótsze.
 5. Administratorowi przysługuje prawo do zawieszenia lub zakończenia pracy Serwisu bez podawania przyczyny. W takiej sytuacji nie ponosi on odpowiedzialności wobec Użytkowników Serwisu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników Serwisu, a w szczególności związanych z podawaniem nieprawdziwych danych, składaniem błędnych oświadczeń woli i tp.

 

§ 4

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Założenie Konta w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w formularzu, przez Administratora danych tj.  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub aktualizowania. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust.1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§ 5

ZMIANA REGULAMINU

 1. Administrator może zmienić Regulamin.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu lub jego poszczególnych części informacja o tym zostanie zamieszczona w aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu z podaniem daty, od kiedy obowiązuje aktualna wersja Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.12.2017r.

 

 

Dziękujemy, że jesteście z nami!

 

Zespół ALODI.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2019 ALODI
Znajdziesz nas na: